Nyheter

Karrieredagen 2019

Publisert: 01/10/2019 Oppdatert: 01/10/2019

2.oktober - karrieredagen 2019 - Nordre Sunnmøre 

Her får alle 10.klassinger på Nordre Sunnmøre informasjon og muligheter til å orientere seg i videregående opplæring. De får prøve forskjellige yrker og se hva de kan velge mellom av yrker og utdanning. Opplæringskontor, bedrifter og videregående skoler deltar for at ungdommen skal ta et så godt valg som mulig. Vi har med oss dyktige lærlinger som forteller om sine valg. På ettermiddag/tidlig kveld vil hallen være åpen for alle, og vi oppfordrer alle foresatte til å bruke noen timer sammen med ungdom sin her.