Opplæringskontoret for møbel-, tre- og mekanisk industri

FOR ATTRAKTIVE ARBEIDSPLASSAR

Vår hovudoppgåve er å kvalitetssikre fagopplæringa som blir gitt i våre medlemsbedrifter. Vi har lærlingen i fokus og vi har som mål at lærlingen skal ha ei god læretid, både fagleg og mellommenneskeleg. 

Kva er ein lærling

Å vere lærling betyr at du utdannar deg til eit yrke ved å jobbe i ei bedrift.

Eg vil bli lærling

Ta kontakt med oss for å finne aktuelle lærebedrifter i ditt lærefag.

Eg er lærling

Etter dei aller fleste fagbrev kan du ta: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Opplæringskontoret

Kva kan eg lære

Eit eksempel på industrimekanikar:

Korleis kan du bli industrimekanikar

Praktisk anlagt? Hos oss har du mange moglegheiter og valg dersom du vel å ta utdanning i ei av våre medlemsbedrifter. Du kan starte på VG1 TIF (eit av mange utdanningsprogram), som gir mange moglegheiter. Industrimekanikar er et av over 90 fagbrev du kan utdanne deg i.

Fleire gongar i året besøker vi skular som har våre fagtilbud. Då vil du få informasjon om kva du må gjere for å bli lærling. Det vi aller helst vil, er at du tek kontakt med aktuelle bedrifter, skriv søknaden og sender direkte dit.

Opplæringskontoret

Nyheter

Elev- og lærlingombodet

Elev-, lærling og mobbeomboda er regionale ombod som skal passe på rettigheitene til barn og ungdom i barnehage og grunnskule, samt elevar og lærlingar i vidaregåande opplæring.

I Møre og Romsdal er elev-og lærlingombodet
Tove Regine Stranden
71 28 04 49/ 99 30 15 64
elo@mrfylke.no