Verktøymakarfaget

Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikeholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter.

En verktøymaker arbeider med småmaskiner og spesialmaskiner med fremstilling og sammenpassing av verktøy og utstyr. Vedlikehold og service av utstyr er også viktige oppgaver.

En verktøymaker er nøyaktig, arbeider planmessig og effektivt. Du vil arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. Godt håndlag og praktisk sans er gode egenskaper i verktøymakerfaget.

Mulige veier til fagbrev som verktøymaker

Vg1

Vg2

Vg3

 

 

 

Teknikk og industriell produksjon

Industriteknologi

2 år som lærling i verktøymakerfaget

Elektro x

 

 

 

X = kryssløp til vg2 industriteknologi

Muligheten for å få lærekontrakt uten «riktig» skolegang er der også. Vær da oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og flere eksamener før fagprøven.

 

Lærekandidat

En lærekandidat skal i løpet av si opplæringstid nå deler av læreplanmåla i faget. Det vil si at det ikke vil være mulig å ta fagprøven etter endt opplæringskontrakt. Det vil likevel være mulig å bygge videre til et fagbrev, lurer du på hvordan, kan du ta kontakt med Opplæringskontoret for mer informasjon.