plastfaget

Som fagoperatør i plastfaget bearbeider du halvfabrikat til ferdige produkter. Det gjør du i bedrifter som fremstiller produkter i plast. Dette gjøres både med hendene og med hjelp av maskiner. Plastprodukter benyttes «over alt». Du finner det f.eks. i industrien, landbruket, næringsmiddelindustrien og i forbrukermarkedet.

Sentrale arbeidsoppgaver er å lage maler, fiksturer, programmer og andre hjelpemidler. Du former plast, bruker sammenføyningsmetoder, bearbeiding, kontrollere og vedlikeholder produksjonsutstyr. Håndtering av avfall samt gjenvinning er også viktige oppgaver.

Teknisk innsikt, evne til å tenke nytt, være strukturert og nøyaktig er viktige egenskaper i plastfaget.

 

Mulige veier til fagbrev i plastfaget

Vg 1

Vg 2

Vg 3

Teknologi- og industrifag

Industriteknologi

2 år som lærling i plastfaget

Elektro og datateknologi

X industriteknologi

2 år som lærling i plastfaget

= kryssløp til vg2 industriteknologi

Muligheten for å få lærekontrakt uten «riktig» skolegang er der også. Vær da oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og flere eksamener før fagprøven.

Lærekandidat

En lærekandidat skal i løpet av sin opplæringstid nå deler av læreplanmålene i faget. Det vil si at det ikke vil være mulig å ta fagprøven etter endt opplæringskontrakt. Det vil likevel være mulig å bygge videre til et fagbrev, lurer du på hvordan, kan du ta kontakt med Opplæringskontoret for mer informasjon.