Termoplastfaget

Som fagoperatør i termoplast bearbeider du halvfabrikata til ferdige produkter. Det gjør du i bedrifter som fremstiller produkter i termoplast. Dette gjøres både med hendene og med hjelp av maskiner. Termoplastprodukter benyttes «over alt». Du finner det f.eks. i industrien, landbruket, næringsmiddelindustrien og i forbrukermarkedet.

Sentrale arbeidsoppgaver er å lage maler, fiksturer, programmer og andre hjelpemidler. Du former termoplast, bruker sammenføyningsmetoder, bearbeiding, kontrollere og vedlikeholder produksjonsutstyr. Håndtering av avfall samt gjenvinning er også viktige oppgaver.

Teknisk innsikt, evne til å tenke nytt, være strukturert og nøyaktig er viktige egenskaper i termoplastfaget.

Mulige veier til fagbrev i termoplastfaget

Vg1

Vg2

Vg3

 

 

 

Teknikk og industriell produksjon

Industriteknologi

2 år som lærling i termoplastfaget

Elektro x

 

 

 

X = kryssløp til vg2 industriteknologi

Muligheten for å få lærekontrakt uten «riktig» skolegang er der også. Vær da oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og flere eksamener før fagprøven.

 

Lærekandidat

En lærekandidat skal i løpet av si opplæringstid nå deler av læreplanmåla i faget. Det vil si at det ikke vil være mulig å ta fagprøven etter endt opplæringskontrakt. Det vil likevel være mulig å bygge videre til et fagbrev, lurer du på hvordan, kan du ta kontakt med Opplæringskontoret for mer informasjon.