Produksjonsteknikkfaget

Produksjonsteknikk

Med fagbrev i produksjonsteknikkfaget skal du kunne starte, stoppe og drive industrielle produksjonsprosesser i små og mellomstore industribedrifter. Både mekaniske, elektroniske og digitale funksjoner blir brukt i produksjonsteknikkfaget.

Som produksjonsteknikker planlegger du en effektiv, lønnsom og optimal drift, og foreslår forbedringstiltak. Du beregner materialforbruk og velger material, metode og måleutstyr basert på ordre. 

Evne til å se sammenhenger, samarbeid med andre yrkesgrupper, effektivitet, nøyaktighet og praktisk sans er viktig. Ny teknologi bør også interessere deg.

 

Mulige veier til fagbrev i produksjonsteknikkfaget

Vg 1

Vg 2

Vg 3

Teknologi- og industrifag

Industriteknologi

2 år som lærling i produksjonsteknikkfaget

Elektro og datateknologi

X Industriteknologi

2 år som lærling i produksjonsteknikkfaget

= kryssløp til vg2 industriteknologi

Muligheten for å få lærekontrakt uten «riktig» skolegang er der også. Vær da oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og flere eksamener før fagprøven.

Lærekandidat

En lærekandidat skal i løpet av sin opplæringstid nå deler av læreplanmålene i faget. Det vil si at det ikke vil være mulig å ta fagprøven etter endt opplæringskontrakt. Det vil likevel være mulig å bygge videre til et fagbrev, lurer du på hvordan, kan du ta kontakt med Opplæringskontoret for mer informasjon.