Platearbeiderfaget

Platearbeideren arbeider blant annet i mekanisk industri, trebearbeiding, skipsindustri og oljeindustri.

Arbeidet foregår etter spesifiserte metoder og prosesser. Platearbeideren håndterer materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding. Alle typer platebearbeidingsmaskiner blir brukt.

En platearbeider må kunne arbeide nøyaktig, effektivt, rasjonelt og planmessig. Du arbeider både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha teknisk innsikt, sosial kompetanse og godt håndlag.

 

 

Mulige veier til fagbrev som platearbeider

Vg 1

Vg 2

Vg 3

Teknologi- og industrifag

Industriteknologi

2 år som lærling i platearbeiderfaget

Elektro og datateknologi

X Industriteknologi

2 år som lærling i platearbeiderfaget

= kryssløp til vg2 industriteknologi

Muligheten for å få lærekontrakt uten «riktig» skolegang er der også. Vær da oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og flere eksamener før fagprøven.

Lærekandidat

En lærekandidat skal i løpet av sin opplæringstid nå deler av læreplanmålene i faget. Det vil si at det ikke vil være mulig å ta fagprøven etter endt opplæringskontrakt. Det vil likevel være mulig å bygge videre til et fagbrev, lurer du på hvordan, kan du ta kontakt med Opplæringskontoret for mer informasjon.