Nyheter

Nye lærlinger

Publisert: 15/05/2020 Oppdatert: 15/05/2020

Mange har fått læreplass, men det er forsatt noen søkere som venter i spenning.

Mange av våre lærebedrifter har inngått avtaler med nye lærlinger. De fleste starter sin læretid etter sommerferien, og vi gleder oss til å bli kjent med nye lærlinger. Samtidig er det flere som står uten tilbud om læreplass, så vi vil fortsette arbeidet med formidlingen. 

Vårens situasjon gjør at flere av bedriftene ønsker å avvente litt til, men vi er optimistiske og vil gjøre det vi kan for å hjelpe bedriftene i arbeidet med lærlinger.