Nyheter

Lærlinger og permitteringer

Publisert: 20/03/2020 Oppdatert: 20/03/2020

Mange bedrifter må gjøre endringer i forbindelse med korona-viruset. Det kan påvirke lærlingene våre.

Lærlingene blir sjelden permittert, men nå står bedriftene våre overfor nye utfordringer og kan derfor komme i den situasjonen at de må permittere flere av sine ansatte, også lærlinger.

Våre lærlinger har fått informasjon om hva som skjer om de blir permittert, men kort fortalt er situasjonen slik:

  • lærebedriften melder fra til oss, og vi informerer fylket videre
  • lærlingene får beholde lønn på dagens nivå gjennom krisepakken i forbindelse med korona-viruset
  • for de som blir permittert blir lærekontrakten stanset, men starter opp igjen så fort permitteringen opphører
  • permitteringsperioden vil bli lagt på læretiden i etterkant

Det viktigste å huske nå, er at de får fullføre opplæringen sin og ta fagbrev, men noe senere enn planlagt. 

Vi på Opplæringskontoret vil gjøre vårt beste for lærlingene våre, og håper de som har spørsmål tar kontakt.

Ta vare på hverandre og følg myndighetenes råd.