Logistikkfaget

En logistikkoperatør kan arbeide i de fleste bransjer, transportbransjen, industri, verksted eller annen industri og næringsvirksomhet.

Du skal bruke og vedlikeholde teknisk utstyr som en del av din arbeidshverdag. Håndtering av gods, ordrebehandling, lagerhold og emballering er viktige oppgaver. Andre oppgaver er informasjonshåndtering, service, kundebehandling og kommunikasjon.

En god logistikkoperatør arbeider effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt. Du må samarbeide med andre, yte service og arbeide selvstendig.

 

Mulige veier til fagbrev som logistikkoperatør

Vg 1

Vg 2

Vg 3

Teknologi- og industrifag

Transport og logistikk

2 år som lærling i logistikkfaget

 

Muligheten for å få lærekontrakt uten «riktig» skolegang er der også. Vær da oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og flere eksamener før fagprøven.

Lærekandidat

En lærekandidat skal i løpet av sin opplæringstid nå deler av læreplanmålene i faget. Det vil si at det ikke vil være mulig å ta fagprøven etter endt opplæringskontrakt. Det vil likevel være mulig å bygge videre til et fagbrev, lurer du på hvordan, kan du ta kontakt med Opplæringskontoret for mer informasjon.