Jeg er lærling

Etter de aller fleste fagbrev kan du ta:

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Dette gir muligheten til studier på høyskole og universitet. Viktig å være obs på evt. spesielle inntakskrav og om det medfører spesialisering på vg3 nivå.

Y-veien.
Dette er utdanninger på høyskolenivå som er spesielt tilrettelagt for fagarbeidere. Dette tilbudet finnes bl.a. for ingeniørutdanningen ved NTNU i Ålesund.

Teknisk fagskole. Dette tilbudet finnes for bestemte grupper, for eksempel industrimekaniker,industrisnekker og industritapetserer. Teknisk fagskole utdanner mellomledere. Etter endt utdanning har du i tillegg generell studiekompetanse og kan gå videre til høyskole eller universitet.

For de som har svennebrev gjelder det samme som over, men i tillegg kan de utdanne seg til å bli mestere innen sitt fag.

 

 

 

 

 

 

 

Sist, men ikke mins: du har mulighet til å arbeide som fagarbeider.