Industritapetserfaget

En industritapetserer arbeider med produksjon av stoppmøbler. Veldig forenklet kan vi si at en industritapetserer bearbeider alt det «myke» på møblene.  Det foregår i stor grad ved hjelp av maskiner og maskinelt verktøy. Materialkunnskap, tilskjæring og søm er viktige oppgaver for en industritapetserer. Men også montering og ferdigstilling av møbler etter norsk og internasjonal standard er viktige oppgaver.

En industritapetserer skal kunne arbeide effektivt og planmessig, selvstendig og i samarbeide med andre. Du bør være nøyaktig, ha godt håndlag og estetisk sans.

 

Mulige veier til fagbrev som industritapetserer

Vg 1

Vg 2

Vg 3

Teknologi- og industrifag

Industriteknologi

2 år som lærling i industritapetserfaget

Elektro og datateknologi

X Industriteknologi

2 år som lærling i industritapetserfaget

 

= kryssløp til vg2 industriell møbelproduksjon

Muligheten for å få lærekontrakt uten «riktig» skolegang er der også. Vær da oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og flere eksamener før fagprøven.

Lærekandidat

En lærekandidat skal i løpet av sin opplæringstid nå deler av læreplanmålene i faget. Det vil si at det ikke vil være mulig å ta fagprøven etter endt opplæringskontrakt. Det vil likevel være mulig å bygge videre til et fagbrev, lurer du på hvordan, kan du ta kontakt med Opplæringskontoret for mer informasjon.