Industrimekanikarfaget

Industrimekanikeren arbeider innen mange bransjer. Vi kan nevne møbel, mekanisk, skip, olje og kjemisk industri.

Bruk av maskiner og utstyr, lese og forstå tegninger og bruk av håndverktøy gjør at faget er variert og byr på mange utfordringer. Industrimekanikeren vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Maskiner bygges om og deler skiftes ut. Industrimekanikeren har kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem.

En industrimekaniker må kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre. Du bør like praktisk arbeid og du må være nøyaktig.

 

Mulige veier til fagbrev som industrimekaniker

Vg1

Vg2

Vg3

 

 

 

Teknikk og industriell produksjon

Industriteknologi

2 år som lærling i industrimekanikerfaget

Elektro x

 

 

 

X = kryssløp til vg2 industriteknologi

Muligheten for å få lærekontrakt uten «riktig» skolegang er der også. Vær da oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og flere eksamener før fagprøven.

 

Lærekandidat

En lærekandidat skal i løpet av si opplæringstid nå deler av læreplanmåla i faget. Det vil si at det ikke vil være mulig å ta fagprøven etter endt opplæringskontrakt. Det vil likevel være mulig å bygge videre til et fagbrev, lurer du på hvordan, kan du ta kontakt med Opplæringskontoret for mer informasjon.

 

Godkjente lærebedrifter i faget:

Nyborg AS - Leverer vifter og lufthandlingsverktøy til skip og offhore.
www.nyborgfan.com