IKT-Servicemedarbeiderfaget

Drift og vedlikehold av IT-systemer finnes i alle typer virksomheter, både offentlige og private.

Sentrale arbeidsoppgaver i IKT-servicemedarbeiderfaget er drift og vedlikehold av virksomhetens IT-systemer, informasjonssikkerhet, installasjon, bruk og vedlikehold av programvare. Du skal også kunne veilede og lære opp andre i IKT-systemer. Etikk og personvern, service og brukerstøtte er oppgaver som også er viktige.

Kommunikasjon er viktig, både skriftlig og muntlig, på norsk og på engelsk. Du må være systematisk, nøyaktig, interessert i ny teknologi og du må kunne tenke nytt og være kreativ. I dette faget vil du jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.

 

Mulige veier til fagbrev i IKT-servicefaget

Vg 1

Vg 2

Vg 3

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

informasjonsteknologi

2 år som lærling i    IKT-servicemedarbeider-faget

 

Muligheten for å få lærekontrakt uten «riktig» skolegang er der også. Vær da oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og flere eksamener før fagprøven.

Lærekandidat

En lærekandidat skal i løpet av si opplæringstid nå deler av læreplanmåla i faget. Det vil si at det ikke vil være mulig å ta fagprøven etter endt opplæringskontrakt. Det vil likevel være mulig å bygge videre til et fagbrev, lurer du på hvordan, kan du ta kontakt med Opplæringskontoret for mer informasjon.