CNC-maskineringsfaget

CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control. En CNC-operatør bruker en datamaskin til å styre mekaniske maskiner som bearbeider forskjellige typer materiale. Du lager komplekse deler ved hjelp av datastyring av bor, slipere, sveisemaskiner, fresere og lignende. CNC-maskiner benyttes også til å datastyre produksjonsmaskiner innen forskjellige typer industri.

Du må kunne arbeide nøyaktig, rasjonelt og effektivt. Arbeidet skjer både selvstendig og i samarbeid med andre. Interesse for maskiner og teknologi samt god håndlag er en fordel.

 

Mulige veier til fagbrev som CNC-operatør

Vg1

Vg2

Vg3

Teknologi- og industrifag

Industriteknologi

2 år som lærling i CNC-maskineringsfaget

Elektro og datateknologi

X Industriteknologi

2 år som lærling i CNC-maskineringsfaget

 

X = kryssløp til vg2 industriteknologi

Muligheten for å få lærekontrakt uten «riktig» skolegang er der også. Vær da oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og flere eksamener før fagprøven.

Lærekandidat

En lærekandidat skal i løpet av sin opplæringstid nå deler av læreplanmålene i faget. Det vil si at det ikke vil være mulig å ta fagprøven etter endt opplæringskontrakt. Det vil likevel være mulig å bygge videre til et fagbrev, lurer du på hvordan, kan du ta kontakt med Opplæringskontoret for mer informasjon.

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.