Byggdriftarfaget

En byggdrifter drifter og vedlikeholder bygg, både i privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være drift av lys-, ventilasjon-, varme- og kjøleanlegg, samt vann- og avløpsinstallasjoner. Du foretar ettersyn av bygg og uteanlegg og du utførere enkle reparasjoner og vedlikehold. Du har også kontakt med andre yrkesgrupper og skaffer ekstern kompetanse ved behov.

En byggdrifter arbeider planmessig og effektivt. Du vil være en resurs for eier og brukere av bygget og du må kunne kommunisere og yte god service.

Mulige veier til fagbrev som byggdrifter

Vg1

Vg2

 

 

Bygg- og anleggsteknikk

3 år som lærling i byggdrifterfaget

 

 

 

NB! Vil du bli byggdrifter er du lærling i 3 år, du må da i løpet av læretida ta fellesfaga på vg2 nivå. Dei MÅ være bestått før du kan ta fagprøva som byggdrifter.

Muligheten for å få lærekontrakt uten «riktig» skolegang er der også. Vær da oppmerksom på at det kan medføre lengre læretid og flere eksamener før fagprøven.

 

Lærekandidat

En lærekandidat skal i løpet av si opplæringstid nå deler av læreplanmåla i faget. Det vil si at det ikke vil være mulig å ta fagprøven etter endt opplæringskontrakt. Det vil likevel være mulig å bygge videre til et fagbrev, lurer du på hvordan, kan du ta kontakt med Opplæringskontoret for mer informasjon.